ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 6 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.67
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.75
  • การบริการ/อัธยาศัย9.5
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.17

รางวัลที่ได้รับ

2 ยอดขาย Lv 2/9
5 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 5/9
2 จำนวนลูกค้า Lv 2/9